W Poznaniu 75% miejsc na informatyce zajęli ukraińcy ze swoją ukraińską maturą zdaną na 100%